Inspirasjon og tips

20+ Smarte snarveier i Photoshop


Share

Det finnes et helt arsenal av snarveier i Adobes programvare som forenkler hverdagen for grafisk designere, fotografer og alle andre som bruker programmene på daglig basis. Her har vi samlet noen av våre mest brukte snarveier i Photoshop (mange fungerer også i Illustrator), og kanskje kan du noen fra før, men forhåpentligvis er det noen nye tidsbesparende oppdagelser her. Vi elsker å oppdage nye snarveier som vi ikke visste om, så kommentér gjerne hvis du har noen gode tips.

Maling og farger

hue picker2

Få en flott fargevelger ved musepekeren

Når et fargeverktøy er valgt, (WIN) Alt + Shift + høyre-klikk eller (MAC) Control + Option + Cmd + museklikk

 

eyedropper

Eller velg enkelt farge uten å bytte vekk fra fargeverktøyet ditt

Mens du har aktivt et fargeredskap, hold inne(WIN) Alt eller (MAC) Option, for å få midlertidig opp ‘eyedropper tool’.

brush

Juster størrelse, hardhet og type brush enkelt

Når ‘brush’ verktøyet er valgt, klikk høyre-musetast i ‘artboardet’ for å få opp ‘brush’ dialogboks.

x shortcut

The-old-switcheroo

Du kan bytte mellom primær og sekundær fargevalget ved å trykke X. Dette fungerer også i Illustrator, bare her bytter du mellom ‘fill’ og ‘stroke’. Trykker du derimot Shift+X så byttes fargene. Her kan man også trykke ‘D’ for å gå tilbake til standard fargevalget (som regel svart og hvit.)

Zooming og overblikk

zoom-01

Effektiv og elegant zooming

(WIN) Ctrl+space+klikk og dra til venstre eller høyre. (MAC) Cmd+space+klikk og dra til venstre eller høyre.

hand

Smart manøvrering

Uavhengig av hvilket verktøy du har valgt kan du få opp ‘hand tool’ midlertidig ved å holde inne space

birdeye

Hold kontrollen med oversiktsbilde

Hold inne ‘H’ og venstre-musetast for å midlertidig få overblikk.

100 percent

Rask oversikt

For å raskt zoome ut til 100% trykk (WIN) Ctrl+1 (MAC) Cmd+1. Du kan også bruke (WIN) Ctrl+0 (MAC) Cmd+0, for å ‘fit to screen’

Layers

nytt layer

Ha kontroll over hvor Photoshop legger nye layers.

Hold inne (WIN) Ctrl eller (MAC) Cmd for så å trykke på nytt layer ikonet, så legger det nye layeret seg under det du har markert.

høyreklikk layer

Velg rett layer

Du kan høyre-klikke på artboardet for å kunne lett velge mellom layers som er under der du peker musen.

ctrlJ

Rask duplisering av layers.

Trykk (WIN) Ctrl+J (MAC) Cmd+J for å enkelt og raskt duplisere layeret du har aktivt, dette fungerer også med markeringer. Du kan også holde inne(WIN) Alt (MAC) Option for så å trykke på en av piltastene for å oppnå samme resultat.

merge layers

Enkel sammenslåing av layers

Du kan slå sammen layers ved å trykke (WIN) Ctrl+E (MAC) Cmd+E. Du kan markere de layers du har lyst å slå sammen, du kan også trykke (WIN) Ctrl+Alt+E (MAC) Cmd+Option+E for å slå sammen valgte layers til et nytt layer.

layers

For mange layers

For å gjemme mange layers uten å trykke på alle ‘øye’ ikonene til venstre i layers-boksen. Prøv å klikk på ett for så å dra musen nedover (eventuelt oppover) over ‘øyene’ uten å slippe.

blending

Snarvei for ‘blending modes’

Hold inne(WIN) Alt+Shift (MAC)Option+Shift og trykke de fleste av bokstavene på tastaturet for å forandre ‘blending mode’ på layeret du har markert. Eksempel: Alt+Shift+O for å sette ‘blending mode’ til ‘overlay’, eller Option+Shift+G for ‘Lighten’.

altøye

Gjør alle utenom ett layer usynlig

Trykk (WIN) Alt (MAC) Option, på øye i layerspanelet og få kun det valgte layeret synlig.

Elementer og units

ruler

Legg elementer på linje

Trykk (WIN) Ctrl+R (MAC) Cmd+R for å enkelt få frem ‘rulers’.

ruler2

Forandre units

Høyre-klikk på en av linjalene for å forandre units.

 

Ukategoriserte tips

crop snarvei2

Velg om crop tool skal slette eller spare utklippet.

Øverst på midten av skjermen er det en ‘check box’ der du kan velge om du vil spare på eller slette det du ikke tar med i klippingen.

kopiering

Lim inn kopiert objekt på samme plass som du kopierte det fra.

Sleng med Shift i tillegg til standard ctrl+v så legger utklipped seg samme plass (WIN) Ctrl+Shift+V (MAC) Cmd+Shift+V. Fungere også i Illustrator men da er snarveien litt annerledes, nemlig: (WIN) Ctrl+F (MAC) Cmd+F

tab

Mindre forstyrrende elementer

Trykk på Tab knappen for å fjerne alle verktøybokser. For å få dem tilbake, trykk Tab igjen.

reset

Blitt litt for ivrig?

Du kan tilbakestille valgene dine i en dialogboks. Ved å holde inne (WIN) Alt (MAC) Options, kommer reset valget frem.

capslock

Djevelen i detaljene

For mer nøyaktig markør ha på Caps lock.

foint

Test fonter enkelt

For å teste ut fonter i designet ditt, marker navnet til fonten i Character boksen og bruk pilene, opp og ned for å se de forskjellige fontene i designet ditt, dette fungerer også i Illustrator.(Ta av ‘Enable missing glyph protection’ under Type i Preferences først for å få best mulig resultat.)

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spetakkelet

Fredrik Staurland

Fredrik er Daglig leder/Art Director i Grünerløkkas Studio Fusentast. Han liker typografi, vektoriserte ting, minimalisme, og har studert grafisk design i både Trondheim og Melbourne.