Grafisk Design
Share

‘6 om’ er en artikkelserie der vi stiller seks kyndige personer spørsmål om sitt fag. I dag har vi snakket om hvordan det er å starte eget byrå.

Det å starte eget byrå kan være utrolig spennende, men samtidig utrolig utfordrende. Man må ta en del vanskelige valg, og vil mest sannsynlig begå flere feil underveis. Allikevel er gevinsten så stor at mange tar dette valget. For å hjelpe til med ting du lurer på har vi intervjuet seks personer som har startet sine kreative byråer med suksess i Oslo, Stavanger og Trondheim.

Kristian E. Sjølie

Kristian E. Sjølie

Designhorse
Startet i Oslo 2010

Alexey Novoselov

Designhorse
Startet i Oslo 2010

Jens Petter Aarhus

Jens Petter Aarhus

Anorak
Startet i Oslo 2010

Aud Vikør

Aud Vikør

Reload
Startet i Stavanger 2001

Gaute Busch

Gaute Busch

UREDD
Startet i Trondheim 2005

Nina E. Børke

Werksemd
Startet i Stavanger 2010

Hva fikk dere til å velge å starte et eget byrå?

Kristian og Alexey
Vi gikk begge treårig grafisk design på Westerdals og ble kjent med hverandre så og si fra dag én. I midten av det andre året begynte vi å snakke om å starte et byrå sammen. Siden vi begge hadde jobbet en del frilans, samt opparbeidet noen kunder vi kunne ta med videre, følte vi at vi burde ta sjansen.

Aud
Etter mange år som fast ansatt i diverse byråer fant vi ut at vi hadde nok erfaring til å starte noe selv. Som fast ansatt må en forholde seg til byråets forretningsplan og de planer den enkelte ledelse legger. Noen ganger ser en at det ligger potensiale utenom, som ikke harmonerer med byrået og da blir alternativet å starte noe selv.

Gaute
UREDD ble startet fordi vi ikke hadde lyst til å jobbe i de etablerte reklamebyråene som fantes i Trondheim. Muligens ville vi ikke fått jobb heller på den tiden slik tilstanden i bransjen var da. Vi ville forsøke å være et spesialisert designbyrå rettet mot strategisk og redaksjonell design, og illustrasjoner både til direktekunder og reklamebyråer.

Jens Petter
Det var rett og slett fordi vi begynte å få oppdrag. Oppdragene kom før vi startet Anorak. Dermed ble det ganske naturlig at vi skulle starte byrå. Når det er sagt, så hadde vi vel troa på å starte noe nytt. Det var liksom ikke noe byrå vi følte oss “hjemme” i 100%. Vi hadde lyst til å skape vår egen hverdag.

Nina
Vi var et team på tre med sammenfallende tanker og idéer om et ideelt virke innenfor fagfeltet vårt. Med kunstfaglig bakgrunn i tillegg til noen års fartstid i reklamebransjen hadde vi en ambisjon om å realisere en litt annerledes tilnærming.

Hvordan valgte dere et navn?

Kristian og Alexey
Bakgrunnen for valg av navn på byrået vårt startet med at en i klassen hadde fått jobb i Uniform og samtidig som at det nettbaserte spillet Robot Unicorn Attack var svært populært, tenkte vi at vi kunne kalle oss Unicorn. En enhjøring er jo en hest som ikke finnes, og er i høy grad designet. Ved slutten av studiene var vi litt i tvil rundt navnet og etter en brainstorm med læreren vår, landet vi på Designhorse. Navnet var fortsatt inspirert av en enhjørning, men samtidig representerte det mye positivt som høy arbeidsmentalitet og lekenhet.

Aud
Å finne navn til seg selv kan være komplisert da det alltid er vanskelig å se seg selv utenifra. I vårt tilfelle ble det ganske enkelt da Tom Jones kom ut med platen Reload i 1999. Og kan Tom Jones “reloade” seg, kan vi det også. Dessuten var domenet reload.no ledig så det var ikke så mye frem og tilbake med det.

Gaute
Navnet var opprinnelig en videreføring av et Westerdalsteam. I dag er det en besvergelse og ideologi.

Jens Petter
Navnet kom fra Jørgen sitt lille musikklabel – Anorak Recordings. Vi likte det navnet og bare stjal det derifra egentlig. Vi syns det var fint å uttale, fint å skrive også hadde det en litt artig betydning. I England kaller de gjerne folk som har en veldig stor interesse for noe, (på grensen til autistisk), for anoraks.

Nina
Navnet var en underholdende prosess der vi ganske enkelt søkte å finne en upretensiøs måte å fortelle av vi ville posisjonere oss på en flytende akse mellom det kommersielle og det kunstneriske. Våre kreative prosesser har også vært preget av en god blanding av metode og fri flyt, noe vi har kalt systematisk intuisjon, visuell diskusjon og intendert distraksjon.

Designhorse sine lokaler

Designhorse sitt lokale på Majorstua i Oslo

Når man endelig har tatt et valg om å starte eget byrå; hva er de første tingene man må gjøre for å realisere det?

Kristian og Alexey
Om en ikke har kunder, er dette naturligvis det viktigste en burde ha på plass. En liten portefølje og gjentakende oppdrag var det som åpnet øynene våre for å starte byrå. Utenom kunder, er viktige elementer å ha på plass; egne nettsider og profilering av seg selv, maskiner, lokaler, regnskapsfører og alle pålagte forsikringer, OTP, samt et godt økonomisk grunnlag. Valg av riktig selskapsform er også dessuten viktig.

Aud
Først bør en sette opp en forretningsplan som gir en en viss forståelse av veien en vil gå. Det er også viktig å sjekke om det virkelig finnes et marked og hvor tøff konkurranse en kan forvente.

Gaute
Det er jo tusen ting. Vi gjorde sikkert alle feil man kan gjøre i starten. Jeg tror at hvis jeg skulle gjort noe om igjen måtte det være å starte med litt mer startkapital – og bruke disse pengene mer fornuftig og effektivt. Og mer på markedsføring.

Først bør en sette opp en forretningsplan som gir en en viss forståelse av veien en vil gå. Det er også viktig å sjekke om det virkelig finnes et marked og hvor tøff konkurranse en kan forvente.

– Aud, Reload

Jens Petter
Det er selvsagt lurt å sette seg ned for å prate litt sammen. Synce på ambisjonsnivå og få konkretisert noe som kan ligne en slags visjon og mantra. Det er ikke nødvendigvis noe man trenger å dytte ut på nettsiden, brosjyrer og presentasjoner, men det er greit å finne ut hva man skal drive med liksom. Dette var noe vi fikk hjelp til av gode venner. Funka veldig bra.

Bortsett fra det så er det vel bare å sette igang med å jobbe. Masse.

Nina
Man bør gjerne gjøre seg noen tanker om hvem man er, hva man kan og hvordan gjøre det relevant for andre. For Werksemd var disse prosessene relativt organiske i den forstand at vi kontinuerlig og naturlig hadde opplevelser, samtaler og evalueringer som gjorde disse spørsmålene mer og mer tydelige mens vi jobbet.

Rent praktisk er det jo viktig å finne rett selskapsform, en god fordelingsnøkkel i forhold til arbeidsfordeling, etablere en god relasjon med regnskapsfører og ikke minst ha en plan for hvordan generere oppdrag.

Er det mange lover man må sette seg inn i? Lærte dere det underveis eller gikk dere til noen for råd?

Kristian og Alexey
Vi har begge erfaring fra å jobbe frilans, så litt kunnskap hadde vi. Å drive et AS derimot er mer krevende, med et større ansvar rent administrasjonsmessig, samt noen flere utgifter naturligvis. Vi har underveis vært heldige og hatt partnere som har hjulpet oss med de utfordringene vi selv var svake på.

Aud
Ja, utrolig mye papirarbeid. Vi brukte advokat på alt til Brønnøysund. Etterpå ble det å lære seg reglene etterhvert som det ble nødvendig. Det å ha orden i regnskap etc. fra første dag er viktig så en ikke kommer “bakpå”. Å få søvnløse netter pga av rot og økonomiske problemer er ikke tingen når en skal være kreativ på mange områder i en oppstartsfase.

Det gjelder å være nysgjerrig og ikke være redd for å spørre andre om hjelp. Og går man på en smell, så finner man alltids ut av det. Så lenge alle får penga sine til slutt, så pleier det meste å gå greit.

– Jens Petter, Anorak

Gaute
Det aller første du må gjøre er å velge en regnskapsfører som er villig til å dele av sin erfaring og kunnskap. Noen regnskapsførere gjør det – andre lager bare en uforståelig rapport av kvitteringene du gir fra deg. Det er den første typen du trenger.

Jens Petter
Det er nok en del ting som det er lurt å sette seg inn i, men det er slike ting som man finner ut av underveis. Det gjelder å være nysgjerrig og ikke være redd for å spørre andre om hjelp. Og går man på en smell, så finner man alltids ut av det. Så lenge alle får penga sine til slutt, så pleier det meste å gå greit.

Nina
Enkelte av oss hadde mer innsikt i de formelle premissene for å starte og drive en virksomhet så vi lærte av hverandre.

Hvor mye av tiden går til designarbeid, i motsetning til adminastrasjonsarbeid?

Kristian og Alexey
Mesteparten av tiden går til design, men når det er sagt er administrasjon, skrive tilbud og andre dagligdagse gjøremål noe som tar tid også. Skal vi sette et tall på det må det vel bli 65% designarbeid og 35% drifting av byrået.

Aud
Vanskelig å si eksakt. Har en mange små oppdrag økes også mengden drift og papirarbeid. Men, en fordeler oppgaver etter hvem som er best kvalifisert til å gjøre dem.

Gaute
Jeg har i perioder kun jobbet med administrasjon, salg og prosjektledelse. Mange ganger har jeg tenkt at det er passe idiotisk å ende opp sånn etter å fulgt drømmen om å starte eget studio. Samtidig er det en unik erfarlng og jeg kan fylle hvilken som helst rolle i byrået, noe som gjør oss mer fleksible. Men det er viktig å ikke bli for mye blekksprut også. Det finnes folk som elsker å selge og drive med administrasjon – hvorfor ikke starte byrå sammen med en slik?

Jens Petter
Nå er jo vi først og fremst et reklamebyrå. Selv om design er et veldig viktig del av det å skape god kommunikasjon, så er det først og fremst ideer som er vår greie. Men det er nok litt forskjellig fra person til person. Mesteparten av tiden går til utvikling og gjennomføring av kampanjer. Tett etterfulgt av idéutvikling på en sterk andreplass.

Nina
Werksemd er såpass lite at de gjøremålene som ikke har med kreative prosesser å gjøre er fullt håndterlige og ikke tar opp så mye plass.

Anorak sitt lokale

Anorak sitt lokale i Oslo sentrum

Hva gjør dere for å promotere byrået deres?

Kristian og Alexey
Facebook og Instagram er et sted vi prøver å skape oppmerksomhet og sanke likes. Dette skaper i første rekke kjennskap i miljøet og hos likesinnede. Navnet vårt blir stadig mer og mer kjent via venner og bekjente og det er morsomt. Når det gjelder kunder, er det i all hovedsak basert på nettverksbygging og anbefalinger fra kunder.

Deltakelse og utmerkelser i regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser har bidratt til å utvide kundekretsen og generere presseomtale.

– Nina, Werksemd

Aud
I begynnelsen var det å ringe rundt å få møter og vise frem portefolio. Brukte også lokalpressen aktivt med små og store nyheter om byrået. Det å få kunder som ofte var i media f.eks. med annonser eller ulike arrangementer var viktig. Deltok ofte på ulike møter f.eks. i Næringsforeningen eller Markedsføringsforeningen til å skaffe nettverk. Etterhvert ble en mer kjent og det ble lettere å få møter og jobber.

Gaute
Vi har forsøkt mye forskjellig, men jeg tror det viktigste er å komme seg ut og presentere seg direkte. Det gir deg også muligheten til å velge kundeportfølje til en viss grad. Hvilke kunder du får er også med på å forme utviklingen til byrået. Vi gjør også en del andre ting, som å lage egne produkter, delta i utstillinger -og sist nå har vi sponset en hundekjører. Disse tingene genererer ikke akkurat kunder, men det er gøy og det synes vi man skal ha også!

Jens Petter
Det gjør vi gjennom å fokusere på de kundene og oppgavene vi har. Den beste måten å promotere oss selv på er ved å gjøre kundene våre bedre. Det gjør vi gjennom å skape gode resultater. Derfor bruker vi mye tid på å dokumentere casene våre. Både til presentasjoner og til f.eks konkurranser. Som også er en viktig del av promoteringen.

I tillegg reiser vi litt rundt og holder noen foredrag når vi får tid. Ellers gjør vi vel som alle andre. Poster ting på Facebook og sier hei på snei.

Nina
Vi har ikke drevet mye med promotering utover det å publisere jobber, utmerkelser og omtale i sosiale medier og på nettsiden vår. Vår strategi har nok vært å la jobbene våre og den oppmerksomheten de oppnår tale for seg selv. Deltakelse og utmerkelser i regionale, nasjonale og internasjonale konkurranser har bidratt til å utvide kundekretsen og generere presseomtale.

Er det vanskelig å skaffe kunder? Finnes det en bra måte å tilnærme seg nye kunder?

Kristian og Alexey
Salget deler vi gjerne i to, «kalde og varme telefoner». Det er alltid lettere å beholde og få mersalg ut av en kunde enn å skaffe en ny. Videre må en endevende eget nettverk, venner og bekjente, spre budskapet om hvem man er og hva man kan levere. Viktig å ikke levere «alt», men spisse produkt og tjenester.

Kalde telefoner er alltid tyngre og gjerne et element i det å starte egen bedrift som de fleste glemmer eller ikke greier å holde fokus på. De fleste nystartede er designere og ikke dørselgere som setter foten i klem. Vår anbefaling er å unngå å skyte med hagle, men gå for en og en bransje. Da får man innsikt i bransjen som gjør at man treffer bedre i sitt innsalg for hver kunde en treffer. Det er også viktig å huske at det tar i snitt ni nei for å få et ja! Husk også at andre gang du ringer kunden, er den ikke kald lenger. Det gjelder å henge på og ikke minst notere seg ting om kunden underveis slik at man husker detaljer man plukker opp om kunden.

Aud
Noen kunder kommer av seg selv, om de liker byråets stil og referansene. Andre må en bearbeide over tid med telefoner og utsendelser. En må sørge å stå på listen den dagen de skal ut å se på ny byråkontakt.

Det er ikke vanskelig. Det tusenvis som trenger designere hver eneste dag. De bare vet det ikke for de har ikke fått besøk av et byrå enda.

– Gaute, Uredd

Gaute
Det er ikke vanskelig. Det tusenvis som trenger designere hver eneste dag. De bare vet det ikke for de har ikke fått besøk av et byrå enda. Ingen fasit her, men skal du ha de jobbene du vil ha må du ut å ta dem. Ingen kommer til deg fordi du har kjøpt deg logoplass på gulesider.

Jens Petter
Helt siden oppstarten har vi vært ganske gira på å snakke med mennesker og vise oss frem. Det innebærer jo at man må banke på en del dører. Det gjør vi fremdeles, men ikke like ofte som før. Nå er det oftere at kundene banker på hos oss. Og det er jo hyggelig.

Nina
Werksemd har vært i den fordelaktige situasjonen at kunder har kommet til oss via kjennskap til jobber eller fordi vi har blitt anbefalt videre av allerede eksisterende kunder. Jeg har for tiden en liten kundebase med nære relasjoner. Hvordan man forholder seg til kunder og mobilisering av oppdrag mener jeg – etter en del år i bransjen – har mye med hvem man er som person og hva slags samarbeid og relasjoner man ønsker å ha. For Werksemd har det ikke vært naturlig å være pågående med henhold til innsalg av jobber eller tjenester, men viktig å finne frem til virksomheter og klienter med god kjemi, sammenfallende verdier og kvalitetskriterier.

Werksemds grafiske profil

Werksemds grafiske profil

Kreves det mye søvnløse netter og hardt arbeid for å få et lite byrå til å gå rundt?

Kristian og Alexey
Ja, absolutt! I en posisjon hvor en ikke nødvendigvis kan ansette flere designere, må en ofte gjøre de jobbene som trengs for å få byrået til å gå rundt. Og det innebærer ofte netter med lite søvn, og en sjelden gang i blant uten søvn i det hele tatt. Derimot leier vi nå ut kontorplasser til frilansere, som ofte hjelper oss med arbeid når det rett og slett blir for mye av det gode.

Aud
Det er opp og ned. I perioder føles det som om alt ruller av seg selv, men så kan det komme perioder med mindre jobb og en begynner å mislike situasjonen. I vår bransje kan en ikke se så langt frem og vet for det meste ikke om det er nok å gjøre om et par måneder.

Gaute
Ja

Jens Petter
Ja, det gjør det nok og sånn bør det egentlig være. Man skal kjenne det litt på kroppen.

Nina
Jeg vil si ja til mye hardt arbeid, men min erfaring er ikke søvnløse netter, det har stort sett vært en veldig positiv opplevelse å utvikle Werksemd og den første perioden med smalt budsjett var vi alle inneforstått med.

Hvor lang tid tok det før byrået “gikk rundt” økonomisk?

Kristian og Alexey
Vi har mer eller mindre alltid hatt nok oppdrag til livets opphold, men først det siste året føler vi at økonomien virkelig har vokst. I starten var det perioder hvor vi var usikre på om vi kunne ta ut lønn, men i dag er delen sikret så da er det bare å jobbe seg opp og videre. Det første driftsåret har man gjerne få ben å stå på, det vil si få kunder. Om en stor kunde faller fra kan det ha katastrofale konsekvenser. Med andre ord gjelder det å bygge bredde i kundeporteføljen.

Aud
Det gikk vel egentlig rundt fra første dag. Muligens fordi vi ikke tok ut så mye lønn og var sparsomme. Men, det tok vel tre år før vi følte at vi var der vi ville økonomisk.

Det første driftsåret har man gjerne få ben å stå på, det vil si få kunder. Om en stor kunde faller fra kan det ha katastrofale konsekvenser. Med andre ord gjelder det å bygge bredde i kundeporteføljen.

– Kristian og Alexey, Designhorse

Gaute
Umulig spørsmål. Det har jo alltid gått rundt, vi hadde bare litt kjedelig kjøleskap i starten. Det er kanskje mer interessant å spørre hvor lang tid det tar å bli et etablert studio? I så fall ville jeg svart tre år. Vi var kanskje litt treige, gjorde noen nybegynnerfeil og brukte kanskje fire.

Jens Petter
Vi har alltid brukt sunn fornuft når det kommer til økonomi. Så det har egentlig gått rundt fra dag 1. Tror jeg?

Nina
Det gikk så vidt rundt fra begynnelsen, men det tok vel drøye to år før det gikk rundt med en god lyd.

Reload logo

Reload logo

Hva er den største utfordringen dere har møtt opp igjennom årene?

Kristian og Alexey
Det må være store mengder arbeid som skal leveres på kortest mulig tid. Siden vi kun er to designere, kjenner en virkelig på kroppen når det presser som verst. I tillegg har vi jobbet sammen nesten hver dag i fem år, så litt uenigheter innimellom forekommer også. Da er det bare å være diplomatiske å komme seg videre.

Aud
Den største utfordringen kom da en av eierne ville slutte og starte en ny karriere. Det ble store diskusjoner om aksjer og penger. Slike situasjoner tar lang tid og skaper dårlig stemning som forplanter seg videre til alle ledd.

Gaute
Skomakerens barn – vår egen markedsføring, vårt design og våre kontorer. Kunden kommer alltid foran, men det er også kun en unnskyldning.

Jens Petter
Største utfordringen så langt har vært veksten. Det å holde fast på kulturen samtidig som det kommer mange nye mennesker inn. Det handler om å finne de rette menneskene som har lyst til å bli med å lage noe sammen. Her har vi vært både heldige og litt kloke, tror jeg. Det er en sinnsykt bra gjeng som jobber i Anorak i dag.

Nina
Fordi det har vært stor forskjell i hvor mye tid partnerene hadde anledning til å vie til Werksemd, har det vært en utfordring å finne en god rytme med hensyn til kontinuitet, tilstedeværelse og fordelingsnøkkel. Dette har også være hovedgrunnen til at vi i full vennskapelighet har delt oss slik at Werksemd nå (fra og med mars 2012) kun består av undertegnede.

Har dere noen tips til nystartede der ute? Er det noe som dere gjerne skulle ha visst når dere startet?

Kristian og Alexey
Allier dere med folk dere liker å jobbe med og som kan bidra med egenskaper dere selv ikke har. Eksemplevis kan dette være mennesker som er gode på print, web eller økonomi og administrasjon. Sett opp klare kjøreregler for å unngå uvennskap. Dette gjelder fra kontorfellesskapet til fordeling av arbeid/belastning. Det blir fort uenighet om en leverer mer enn den andre, henter inn flere oppdrag etc. Finn en fordelingsnøkkel som føles rettferdig for alle, før oppstart av firmaer og prosjekt.

Aud
Ha en viss mengde kapital tilgjengelig og sett opp gode avtaler dere imellom. Det påløper alltid utgifter en ikke har tenkt på. Sørg for å ha et nettverk som kan hjelpe en igang med å skaffe de første jobbene. Og jobb, jobb, jobb…

Vær ærlige med hverandre, ta vare på hverandre, del med hverandre, lær å kritisér hverandre, lær å ta kritikk av hverandre, gi hverandre selvtillit til å ta valg på tross av kritikk.

– Gaute, Uredd

Gaute
Vær ærlige med hverandre, ta vare på hverandre, del med hverandre, lær å kritisér hverandre, lær å ta kritikk av hverandre, gi hverandre selvtillit til å ta valg på tross av kritikk. Vær uredd! Designere er som oftest individualister derfor er ingen av disse tingene selvfølgelig, men en nødvendighet for at et designstudio skal bli mer enn ordinært.

Jens Petter
Det var vel kanskje noe vi visste før vi startet også, men kanskje ikke vi visste det like mye. Men det er jobbene man leverer hver dag som definerer byrået. Vær ekstra nøye med å se ut de rette mulighetene til å vise potensialet til byrået. Bygg sterke caser.

Nina
Selv om det ofte representerer en utfordring for kreative, er det viktig å etablere en vel organisert struktur fra begynnelsen. Ellers tror jeg at man må igjennom noen utfordringer og selv erfare hva som fungerer eller ikke fungerer, det vil sjelden være en mal som vil være riktig for alle. Når man starter med de idealene og ambisjonene vi startet med, er det på lang vei også et personlig foretak. Magefølelse-navigering er ofte noe å ta med seg.

Hvor ser dere for dere at byrået er om 5 år?

Kristian og Alexey
Det hadde absolutt vært morsomt å bli litt større, men ikke for store heller. Vi liker at det er et litt mindre miljø på kontoret. Vi sikter mot å bli et byrå på mellom 5-10 personer og bli en klar konkurrent i markedet.

Aud
Vanskelig å si per dags dato. Tidene endrer seg til stadighet og kravene med dem. Vi er blitt sett på som et typisk designbyrå hvor mesteparten av produksjonen er og har vært på papir. I dag ser vi at en må hele tiden jobbe for å henge med på den digiltale utviklingen. Andre områder er at kravene til å yte rådgiving på et mye tyngre plan er etterspurt. En kan jo prøve seg som trendanalytiker å si at de som er trofast til det tradisjonelle faget vil ha et fortrinn, men den er vel litt tynn.

Gaute
Flytende, i et husbåtateliér i Nidelven. Aldri samme utsikt! :)

Jens Petter
Da har vi åpnet Anorak NYC og jobber med internasjonale kunder.

Nina
Jeg vil opprettholde balansen mellom klientbaserte oppdrag og autonome prosjekter for å holde hode og hender kreativt utfordret. Ambisjonene har mer å gjøre med å finne de riktige prosjektene og de rette samarbeidspartnerne/klientene enn nødvendigvis å ekspandere kvantitativt. Min intensjon med Werksemd er å beholde en nær men geografisk uavhengig klientbase. Og å gjøre jobber jeg ville ha vært misunnelig på hvis de kom annetstedsfra.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spetakkelet

Stig Bratvold

Stig Bratvold jobber som digital designer hos Uniform i Oslo. Han har en bachelor i kommunikasjonsdesign fra RMIT University i Australia. Hovedfokuset hans er digital design men han har blant annet jobbet som lærer ved KiR, og har vært med å starte Spetakkel. Du kan sjekke ut portfolien hans på behance.com eller følge han på Twitter