Grafisk Design, Inspirasjon og tips
Share

Drømmer du om å bli grafisk designer? Kanskje har du bare lekt så vidt med tanken, eller aner du muligens ikke hva det går ut på – og bare har havnet inn på denne artikkelen ved en tilfeldighet? Uansett så har vi samlet sammen en liste til deg, med skoler i Norge som tilbyr en utdanning som kan føre til en stilling som grafisk designer i fremtiden. Kjært barn har mange navn sies det, og selv om disse seks skolenes studieretninger har noe forskjellige titler, så går de ut på omtrentlig det samme – og gir deg forhåpentligvis en litt bedre oversikt over tilbudene som finnes.

nkf


Norges Kreative Høyskole – Grafisk Design

nkf2

Hvor: Oslo, Bergen og Trondheim
Ant. studieplasser: 175 – fordelt på de tre studiebyene
Pris: 43 000,- per semester
Nokut-støtte: Ja
Varighet: 2 år (3-årig bachelorgrad i Oslo
)

Om utdanningen
På grafisk designstudiet hos NKH utvikler du profesjonelle visuelle konsepter og ideer som appellerer til forskjellige målgrupper. Du lærer å lage alt fra magasinlayout til CD-cover, pakningsdesign og webdesign.

Det toårige studiet er både teknisk og kreativt, og legger vekt på at du skal utvikle grunnleggende kunnskap om funksjonell og spennende design. I tillegg jobber du med merkevarebygging, samt deltar i planlegging av både fiktive og reelle markedskampanjer. Du jobber med andre ord både med enkeltstående designoppgaver, så vel som større og mer langsiktige prosjekter. På NKH arbeider du med visualisering av teknikker, både for hånd og på Mac. Vi jobber med kommunikasjonsprosessen fra research, analyser og skisser, til ferdigstilling ved bruk av designprogrammene Adobe Illustrator, Photoshop og InDesign. I tillegg til å få et solid innblikk i alle de tekniske aspektene ved faget, skal du bli flink på teamarbeid, idéutvikling, konsept og kommunikasjonsstrategi. Du vil med andre ord ikke bare lære deg å være kreativ innen ditt fagfelt, men også få god trening i å styre, presentere og selge inn egne prosjekter.

Når du studerer grafisk design hos NKH vil du også samarbeide med andre kreative utdanninger som jobber tett med denne fagdisiplinen, eksempelvis illustrasjon, journalistikk- og reklamestudiet på skolen. Du vil raskt oppdage hvor mye hardt arbeid som ligger bak god design, hvor lite som er tilfeldig. Hvor gøy det er å jobbe med typografi, komposisjon og farge. Hvor utfordrende det er, og ikke minst hvor utviklende det er.

Skolens lærere og internasjonale forelesere er selv aktive og erfarne aktører i bransjen med et nettverk som stadig gir studentene reelle oppdrag og bransjeerfaring. Dette bidrar til at du får et virkelighetsnært innblikk i grafisk design-faget, og ikke minst alle mulighetene du har etter endt utdanning.

Opptakskrav
Du må ha fullført treårig videregående skole, eller realkompetanse. Ved realkompetansevurdering må du ha tre års dokumentert arbeidserfaring og fylle 20 år innen utgangen av 1. semester.

Anbefalt utstyr
Ekstern harddisk, tegneblokker, kalkerpapir, skissebok A3 og A4, hovedlinjal 60 cm, monteringslim, pastellkritt, fettstifter, digitalt kamera, mac/pc + anbefalt faglitteratur.

Utveksling/videreutdanning
NKH ble nylig høyskole, og skiftet navn fra NKF. Som en konsekvens av dette tilbyr de nå treårig utdanning på skolen i Oslo, og toårig fagskoleutdanning i Bergen og Trondheim, men studentene har mulighet til å bygge på til bachelorgrad ved å studere hos en av deres samarbeidsuniversiteter i utlandet.

Les mer om utdanningen på NKH sine hjemmesider


Høgskolen i Buskerud og Vestfold – Visuell kommunikasjon

hbv2
Hvor: Drammen
Ant. studieplasser: 40-50
Pris: ca. 850 ,- per semester
Nokut-støtte: Ja
Varighet: 3 (bachelorgrad)

Om utdanningen
Ved studiet vårt fokuserer vi på å oppnå en bred og helhetlig kompetanse i visuell kommunikasjon, med fokus på strategi, gode kreative prosesser, utforming av innhold, valg av medier, samt klargjøring for produksjon.
Du vil lære å utvikle visuell identitet for bedrift og produkt, som blant annet består av logo/merke og andre designelementer. Videre vil du lære hvordan visuell identitet kan kommuniseres gjennom ulike tiltak og kanaler. Du vil få anledning til å arbeide med designfaglige virkemidler som bilde, tekst, farge, form og skrift. Vi jobber praktisk/teoretisk i trykte og digitale medier.
Fagområder du vil møte i studiet er blant annet: Strategisk design, markedsføring, merkebygging, kommunikasjon, tekst og typografi, design- og kunsthistorie, redaksjonell design, webdesign, responsive design og eksterne kundeoppdrag.

En bør trives både med tegnesaker og datamaskin, samt være klar over at for å designe godt krever det et teorigrunnlag å bygge begrunnelsene sine på. Utdanningen er ikke kun praktisk, men har også mye teori i studiet.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse/realkompetanse

Anbefalt utstyr
Datamaskin med Adobes programvare, tegnesaker/ark/mapper og pensumbøker.

Utveksling/videreutdanning
Skolen har avtaler om utveksling med flere skoler i utlandet, både i Europa, USA og Australia.

Les mer om utdanningne på HBV sine hjemmesider


Westerdals – Oslo School of Art, Communication and Technology – Grafisk Design

westerdals
Hvor: Oslo
Ant. studieplasser: 32
Pris: 32 950.- per semester + 550,- i semesteravgift
Nokut-støtte: Ja
Varighet: 3 år (bachelorgrad)

Om utdanningen
Bachelorstudiet i Grafisk design utdanner designere med sans for god form og evne til å ordne elementer på en hierarkisk og organisatorisk klar og spennende måte. Du vil lære å utnytte kreativ konseptuell nytenkning og ha evne til å se ting fra nye vinkler, skape overraskelse, oppmerksomhet og interesse. Du vil også forbedre dine håndverksmessige ferdigheter og evnen til å gjennomføre idé og form ved å mestre ulike teknikker både for hånd og digitalt slik at sluttproduktet er profesjonelt og gjennomført i alle ledd.
Etter avsluttet utdanning kan du blant annet jobbe med å designe cd-cover, produktemballasjer, plakater, bokomslag, websider, med motion graphics, profiler, skilt, logoer eller brosjyrer. Dette kan du for eksempel gjøre i offentlig sektor, i organisasjoner innen kultur og næringsliv, i dagspresse og magasiner, hos forlag, i tv-produksjoner, i design, reklame- og kommunikasjonsbyråer eller du kan være din egen oppdragsgiver.

Opptakskrav
Generell studiekompetanse – fullført og bestått 3-årig videregående opplæring som gir generell studiekompetanse eller om du har fullført og bestått fagopplæring med studiekompetansefagene. Hvis du er over 25 år kan du søke på grunnlag av realkompetanse.

Søkere må også levere opptaksprøver – disse finner man på skolens hjemmesider

Anbefalt utstyr
Ekstern harddisk, tegneblokker, kalkerpapir, skissebok A3 og A4, hovedlinjal 60 cm, monteringslim, pastellkritt, fettstifter, digitalt kamera, mac/pc + anbefalt faglitteratur.

Utveksling/videreutdanning
Westerdals samarbeider med en rekke internasjonale utdanningsinstitusjoner og bedrifter, og det er tilrettelagt for at studenter ved Bachelorstudiet i grafisk design som ønsker utveksling gjør dette i femte semester. Femte semester er det også åpnet for utenlandske studenter som ønsker innveksling til Grafisk designstudiet ved Westerdals.

Les mer om utdanningen på Westerdals sine hjemmesider


Kunsthøgskolen i Oslo – Design

khio2
Hvor: Oslo
Ant. studieplasser: 12
Pris: 580,- i semesteravgift
Nokut-støtte: Ja
Varighet: 3 år (bachelorgrad) + mulighet for 2-årig mastergrad

Om utdanningen
Bachelorstudiet i grafisk design og illustrasjon er en profesjonsutdanning med et kunstnerisk utgangspunkt. Fagenes teori, historie og samfunnsrolle står sentralt, og skal bidra til å skape selvstendige, reflekterte og trygge fagutøvere. Det er tett dialog mellom lærer og student og et fruktbart læringsmiljø studentene i mellom. Studieprogrammet dekker to fagområder: grafisk design og illustrasjon. Begge utgjør like stor del av utdanningen. Utdanningen er praktisk og studiobasert, med trykt media som utgangspunkt. Det undervises i bevegelig grafikk og i skjermbasert publisering og det legges vekt på kreative prosesser som fremmer utprøving og eksperimentering i arbeid fra idé til resultat.

Opptakskrav
Opptak skjer på grunnlag av beståtte opptaksprøver og generell studiekompetanse. Unntak fra krav om generell studiekompetanse gjelder for søkere som gjennom opptaksprøven kan dokumentere spesielle faglige kvalifikasjoner. Ved opptak legges det vekt på søkernes design- og illustrasjonsfaglige anlegg, formforståelse og refleksjonsevne.

Utveksling/videreutdanning
Kunsthøgskolen i Oslo har en rekke avtaler med skoler i verden gjennom Erasmus, Nordplus og andre bilaterale nettverk.

Les mer om utdanningen på KHIO sine hjemmesider

Les mer om mastergradstudiet her


Kunsthøgskolen i Bergen – Design

khib2
Hvor: Bergen 
Ant. studieplasser:
20
Pris: 470,- i semesteravgift
Nokut-støtte: Ja
Varighet: 3 år (bachelorgrad) + mulighet for 2-årig mastergrad

Om utdanningen
Avdeling for design på KHIB har som mål å utdanne designere som tenker helhetlig, og som med mot, innlevelse og innsikt utvikler strategiske, funksjonelle og formsterke løsninger for en verden i forandring. Det fokuseres på å skape design som utgjør en forskjell, som betyr noe, for noen, men også at du skal utvikle deg som menneske. Skolen er ikke bare opptatt av at studentene skal ha kunnskaper om hvordan verden forandrer seg, men i like stor grad tanker og holdninger om hvilken retning forandringene bør gå i, og hvordan forandringer faktisk kan la seg gjennomføre.

På KHIB sitt bachelorstudie i design fordyper man seg i visuell kommunikasjon – det mest nærliggende dersom en ønsker å bli grafisk designer, men muligheten for å velge Møbel- og romdesign/interiørarkitektur er også til stede. Innenfor begge fagområder er design som problemløsning grunnleggende. Bachelorprogrammet vektlegger hele mennesket og en bred samfunnsmessig kontekstforståelse. Derfor er både estetiske, sosiale, tekniske, funksjonelle, konseptuelle og strategiske aspekter integrert i utdanningen.

Opptakskrav
Opptak til avdelinga skjer på grunnlag av realkompetanse. Søkere blir vurdert ut fra en rekke kriterier, som kreativitet, ambisjoner, designfaglig modenhet, refleksjon, evne til analytisk og konseptuell tenking, samfunnsbevissthet, form- og fargesans, evne til tegning, skriftlig og muntlig formuleringsevne og evne til samarbeid. De nødvendige forkunnskapene kan oppnås på ulike måter. Søkere uten generell studiekompetanse kan og søke. Delar av undervisninga vil foregå engelsk. Opptakskomitéen gjør en helhetlig vurdering av den enkelte søker, med særlig vekt på hans eller hennes designfaglige potensial for utvikling.

Utveksling/videreutdanning
Når du er ferdig med førsteåret kan du søke om utvekslingsopphold i utlandet. Du kan få innvilget opphold ute med varighet fra én måned til ett år. Utvekslingsoppholdet blir integrert i studiet ditt, så du taper ikke studieprogresjon. Hvert år drar mellom 30 og 40 studenter fra KHiB på utveksling, og de mottar omtrent like mange innreisende studenter.

Les mer om utdanningen på KHIB sine hjemmesider

Les mer om mastergradstudiet her


Høgskolen i Gjøvik – Mediedesign

hig2
Hvor: Gjøvik 
Ant. studieplasser: 32
Pris:
 750,- i semesteravgift
Nokut-støtte: 
Ja
Varighet: 
3 år (bachelorgrad)

Om utdanningen
Bachelor i mediedesign er et designstudium med fokus på estetikk, kommunikasjon og brukskvalitet. Studiet er orientert mot papirbaserte og elektroniske medier. Målet er å utdanne grafiske designere med en kompetanse som balanserer praktiske ferdigheter  og formgivningsevne med evne til å tenke analytisk og konseptuelt.

Studiet vektlegger to områder innen visuell kommunikasjon; typografi: med fokus på skrift og ­design av tekstbaserte dokumenter, og Informasjonsdesign: med fokus på bruker­vennlighet og brukersentrert system­utvikling. Det pedagogiske deles også inn i to ­kategorier; praktisk designarbeid, med utvikling og formgivning av et bredt spekter av ­grafiske kommunikasjonsløsninger, og essayskriving for effektiv teori­formidling og for å fremme verbale og analytiske ferdigheter.

Opptakskrav
Opptak skjer på grunnlag av generell studiekompetanse.

Utveksling/videreutdanning
Utdanningen kvalifiserer for opptak til masterstudier i inn- og utland. Ved HiG kvalifiserer det for opptak til Master in Interaction Design.

Les mer om utdanningen på HIG sine hjemmesider

Share

3 thoughts on “Grafisk design – Utdanning i Norge

  1. Hei Per, ja det skal vi få til, hensikten med artikkelen er jo å opplyse om all utdanning i Norge som er relevant for folk som ønsker å/er nysgjerrige på å studere grafisk design. Jeg sender deg en mail innen kort tid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spetakkelet

Marius Wathne

Marius Wathne er Art Director og Partner i Oslo-baserte Studio Fusentast på Grünerløkka, glad i typografi, infografikk, pakningsdesign, og alle visuelt tiltrekkende løsninger som kommuniseres på en enkel måte.