Fotografi

Lofoten Internasjonale Fotofestival (LIFF)


Share

– 15. – 23. mars er det duket for festival i Lofoten

Mars i Lofoten. Solen har kommet tilbake for fullt og snøen har endelig blitt liggende. Lofotfisket er allerede i gang og hjellene begynner å fylles opp med skrei som hvert år svømmer inn fra Barentshavet. Det er ikke tilfeldig at det i denne måneden også arrangeres en internasjonal fotofestival.

Fotofestivalen ønsker å sette fokus på fotografer som jobber i nordområdene og barentsregionen. Evgenia Arbugaeva er et av navnene som festivalen kan lokke med. Hun vant Leica Oscar Barnack Award i 2013 for prosjektet om Tiksi, hennes hjemby på nordkysten av Sibir. Prosjektet vil bli vist på Lille Galleri Kabelvåg under festivalen.

– Da vi skulle etablere en internasjonal fotofestival i Lofoten, var det naturlig å velge en tematikk som handlet om nordområdene – det er det få andre festivaler som gjør. Når vi ser på nordområdene under ett ligger omtrent halvparten i Russland, og der kjenner vi særdeles lite til hva som foregår fotografisk. Derfor var det naturlig å søke samarbeid med Barentssekretariatet for å invitere fotgrafer fra Nord-Russland.

Det var med stor spenning det ble arrangert en pilotfestival på samme tidspunkt ifjor. Festivalleder John Stenersen, med Reine Kultursenter og Lofoten Folkehøgskole i ryggen, satset allerede da stort med Aleksander Stepanenko og Bruce Barnbaum på programmet. Med støtte av bl.a Fritt Ord, Barentssekretariatet og Nordland fylkeskommune ble piloten en suksess som ga arrangørene mersmak. I år kjører de et fullskala festivalprogram over en hel uke med start i Reine og avslutning i Kabelvåg.

– Ideen til festivalen kom opp sommeren 2012, i et møte mellom John Stenersen (fotograf og fotolærer ved Lofoten fhs) og Wiggo Andersen som har bygget opp Reine kultursenter og er primus motor for en rekke festivaler (bl.a. litetraturfestivale Reine Ord i Lofoten). Lofoten er en fantastisk arena for festivaler, og regionen har alltid hatt en egen tilrtrekningskraft på fotografer. Og da vi fikk støtte fra flere instanser som hadde tro på oss, begynte snøballen å rulle. Etter pilotprosjektet i mars 2013 var det et klart ønske om å satse videre og etablere LIFF som en årlig festival!

Festivalen har invitert et bredt spekter av fotografer til Lofoten. På programmet står bl.a. Marcus Bleasdale (GB), Christain Houge, Johan Brun, Hebe Robinson, Marianne Bjørnmyr, Jan Pohribny (TSJ), Karl Henrik Edlund (FIN), Eivind Natvig og Johanne Seines Svendsen. De to sistnevnte har tidligere også blitt intervjuet av Spetakkel.

Arrangørene kommer med priser og fullt program i løpet av neste uke; følg med på www.lofotenfotofestival.no

Alle nyheter om festivalen publiseres fortløpende på facebooksiden deres: https://www.facebook.com/LIFFestival

Fra serien «Tiksi», foto: Evgenia Arbugaeva

Fra serien «Tiksi», foto: Evgenia Arbugaeva

Fra serien «Last of the Vikings», foto: Marcus Bleasdale

Fra serien «Last of the Vikings», foto: Marcus Bleasdale

Bruce Barnbaum og Tine Poppe under fjorårets pilotfestival, foto: Simen Fauske

Bruce Barnbaum og Tine Poppe under fjorårets pilotfestival, foto: Simen Fauske

Fra serien «You are here now», foto: Eivind Natvig

Fra serien «You are here now», foto: Eivind Natvig

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Spetakkelet

Wenzel Prokosch

Seiler og fotograf med lidenskap for arkitektur og uspektakulære landskap. Med bakgrunn fra Lofoten Folkehøgskole og Norsk Fotofagskole jobber han nå som frilansfotograf med hjem og kontor ombord i en seilbåt i Trondheim.